top of page

INVESTICE

Investorem se může stát každý, kdo disponuje volnými finančními prostředky. Účelem investování je dosažení nejvyššího možného zhodnocení investovaných peněz. Zhodnocení lze dosáhnout pomocí různých investičních nástrojů – akcie, fondy, dluhopisy, komodity (zlato, stříbro, atd.), spořící účty atd. Jednotlivé nástroje se od sebe liší výnosem, rizikem, likviditou a investičním horizontem.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičních strategií existuje celá řada. Při volbě vhodného řešení je potřeba znát odpovědi na následující otázky:

 

Co je cílem Vaší investice? Potřebujete vhodně uložit volné finanční prostředky s co nejvyšším zhodnocením? Chcete spořit na důchod? Chcete si vytvořit „finanční polštář“? Budete si kupovat byt, auto, pořizovat dům? Chcete dostávat pravidelnou rentu?

 

Jak dlouho plánujete investovat? Potřebujete mít investované peníze k dispozici okamžitě? Plánujete peníze uložit na 5 – 10 let?

 

Pravidelná či jednorázová investice? Máte k dispozici vyšší finanční obnos? Chcete pravidelně či nepravidelně ukládat peníze?

Využíváte investiční nástroje, které Vám peníze dostatečně nezhodnocují? Kolika procenty se zhodnocují Vaše peníze? Přáli byste si, aby Vám vydělávaly více?

Jaké riziko jste ochotni podstoupit? Je pro Vás akceptovatelná dočasná ztráta s perspektivou vyššího zisku? Chcete mít jistotu, že úrok neklesne do záporných hodnot?

Pokud neznáte odpovědi na některé otázky, nevadí. Pomůžeme Vám.

KRÁTKODOBÁ INVESTICE

> 3 let

STŘEDNĚDOBÁ INVESTICE 

3 - 8 let

DLOUHODOBÁ INVESTICE

8 let<

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE

Pro jednorázovou investici doporučujeme svým klientům zvolit takový nástroj, který garantuje konstantní úrok v rámci celého investičního horizontu. Vaši investici tedy nemůže nijak ovlivnit aktuální stav ekonomiky. 

PRAVIDELNÁ INVESTICE

Pro pravidelnou investici doporučujeme vhodnou kombinaci dynamických, vyvážených a konzervativních nástrojů. Na zhodnocení má vliv aktuální situace ekonomiky. Pravidelnými vklady však výkyvy stabilizujete. Investujete totiž ve fázích, kdy se ekonomice daří více i méně. Graf zhodnocení investic by však měl mít ve Vámi zvoleném investičním horizontu v průměru vždy stoupající tendenci.

KOMBINOVANÁ INVESTICE

V rámci kombinované investice doporučujeme klientům nastavit investiční strategii zcela individuálně.

SPOČÍTAT VÝNOS

Vyplněním následujících otázek nám dáváte souhlas k vypracování

návrhu individuální investiční strategie.

V žádném případě se k ničemu nezavazujete.

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR a to výhradně za výše uvedeným účelem.

Děkujeme, v následijících dnech Vás budeme kontaktovat.

bottom of page